Poistné ventily

Poistný ventil pružinový 

Poistný pružinový ventil je v plynotesnom alebo otvorenom prevedení s nadzdvihovacou pákou pre preskúšanie činnosti za prevádzky. V telese je zaválcované sedlo, na ktoré dosadá uzatváracia kuželka, ktorá je do sedla pritlačovaná tlačným hrotom. Silu vyvíja pružina. Smer prúdenia pracovnej látky je pod kuželku.

Poistný ventil pružinový je bezpečnostný orgán k isteniu tlakových nádob a iných tlakových zariadení proti prekročeniu stanoveného tlaku.

Pre použitie na parných kotloch je maximálny dovolený otvárací pretlak 1 alebo 4 MPa, prípadne viac. Rozsah nastaviteľnosti otváracieho pretlaku je daný pružinou PV. 

Technické špecifikácie poistných ventilov

Názov Evidenčné číslo Norma Popis
Poistný ventil P 10 237-616   Stiahnúť PDF
Poistný ventil P 15 217-616   Stiahnúť PDF
Poistný ventil P 15 217-540   Stiahnúť PDF
Poistný ventil P 16 217-616   Stiahnúť PDF
Poistný ventil P 16 217-540   Stiahnúť PDF
Poistný ventil P 57 217-540   Stiahnúť PDF

Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte a kontaktujte nás, bližšie informácie vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

Náš cieľ

je poskytovať čo najkomplexnejšie služby v najkratších možných termínoch a špičkovej kvalite. Naša firma je pripravená splniť Vaše požiadavky od prvej technickej konzultácie, cez ponuku najvhodnejšieho riešenia a zaistenia výrobku. Veríme, že môžeme splniť aj Vaše požiadavky a tešíme sa na Váš záujem a obojstranne prospešnú spoluprácu.

Napíšte nám Zavolajte nám